อับเดทสถานการณ์สูบบุหรี่ในประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552


วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็น "วันงดบุหรี่โลก" เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มคนสูบบุหรี่ และคนที่กำลังเลิกสูบบุหรี่ เห็นผลเสียของการสูบบุหรี่พร้อมกับส่งเสริมให้เลิกพกซองบุหรี่คู่ไฟแช็กอย่างเด็ดขาด และเพื่อให้เห็นสถานการณ์สูบบุหรี่ในประเทศไทย มีการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ คณะสาธารณะสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกระตุ้นให้คนไทยห่างไกลบุหรี่ แต่เข้าใกล้ภาวะสุขภาพดี

คนไทยสูบบุหรี่น้อยลง แ่ต่เยาวชนกลับอยากลองสูบบุหรี่มากขึ้น

จากการรวบรวมและวิเคราะห์พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทยตั้งแต่ พ.ศ.2543-2549 พบว่าคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 11.7 ล้านคนในปี พ.ศ.2534 เหลือ 9.5 ล้านคนในปี พ.ศ.2549 เช่นเดียวกับเยาชนที่สูบบุหรี่เป็นประจำมีจำนวนลดลง แต่จำนวนเยาวชนที่สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวกลับเพิ่มมากขึ้น เช่น กลุ่มอายุ 9-24 ปีในปี พ.ศ.2534 มีำจำนวน 166,296 เพิ่มขึ้นเป็น 237,533 คน ในปี พ.ศ.2549!

ควันบุหรี่มือสองภัยเงียบในบ้าน

จากการวิจัยเรื่องการได้รับควันบุหรี่มือสอง พบว่าคนที่สูบบุหรี่เคยสูบบุหรี่ในบ้านกับสมาชิกในครอบครัวมีร้อยละ 84.5 โดยเฉลี่ยครอบครัวจะมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คนที่สูบบุหรี่มีประมาณ 7.36 ล้านครัวเรือน หมายความว่าเฉลี่ยจะมีสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับควันบุหรี่อย่างน้อยประมาณ 2 คน โดยรวมแล้วมีประชากรได้รับควันบุหรี่มือสองถึง 15.89 ล้านคน และพบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีได้รับควันบุหรี่มือสอง 5.61 ล้านคน! ทั้งนี้คนที่ได้รับควันบุหรี่มืองสองนี้มีโอกาศเสี่ยงเป็นโรคต่างๆ ได้เท่ากับหรืออาจจะมากกว่าคนสูบบุหรี่เสียอีก เช่น เป็นหวัดและติดเชื้อทางระบบทางเิดินหายใจง่าย โรคภูมิแพ้ หอบหืด ปอดอักเสบ ถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด เป็นต้น

หญิงไทยห่วงสวยงามมากกว่าสุขภาพดี

จาการสำรวจล่าสุดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงไทย ปี พ.ศ.2551 พบว่ามีผู้หญิงสูบบุหรี่ประมาณ 5 แสนคน แม้ว่าจะมีจำนวนน้อยกว่าผู้ชายที่มีกว่า 10 ล้านคน แต่เหตุผลของการสูบบุหรี่กลับเป็นเรื่องของความสวยงามว่าทำให้มีรูปร่างผอมเพรียว! แต่หารู้ไม่ว่าก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะเรื่องของระบบสืบพันธุ์ เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ภาวะมีบุตรยาก การแท้งบุตร การทอ้งนอกมดลูก เป็นต้น และยังมีรายงานของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติว่าจากการใ้้ห้คำปรึกษาเรื่องเลิกบุหรี่แก่นักศึกษาหญิงพบว่ามีความลังเลในการเลิกบุหรี่ และมีแนวโน้มเลิกบุหรี่ได้ยากกว่าผู้ชาย!

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับสถานการณ์ล่าสุดของการสูบบุหรี่ในบ้านเรา... แม้ว่าจำนวนคนสูบบุหรี่จะลดลง แต่ก็ยังมีประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไขและช่วยกันรณรงค์ต่อไป เพราะเราเชื่อว่าในอนาคตคนไทยจะมีสุขภาพที่ดีกว่านี้เมื่อห่างไกลบุหรี่ ขอเอาใจช่วยให้เลิกบุหรี่กันได้อย่างไม่มีเงื่อนไข...

บทความจาก Helath Today

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

 
 
 

Followers

Sponsor