ยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ประเทศไทยมักเผชิญกับการระบาด ของโรคไข้เลือดออกเป็นประจำทุกปี ซึ่งข้อสังเกตของโรคไข้เลือดออกคือ ไข้ขึ้นสูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย มีจุดเลือดออกขนาดเล็กหรือเป็นผื่นแดงขึ้นตามตัวทั้งนี้ยังมีโรคอีกชนิดที่กรมวิทยาศาสตร์เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวัง เช่นเดียวกับไข้เลือดออก นั่นก็คือโรคชิคุนกุนยา

โรคชิคุนกุนยาเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา ที่มียุงลายเป็นพาหะเช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออก แม้จะมีลักษณะอาการคล้ายกันแต่ก็มีอาการและความรุนแรงต่างกันสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาจะมีอาการไข้สูงฉับพลัน มีผื่นแดงตามร่างกาย และอาจมีอาการคันร่วมด้วย พบว่าตาแดง แต่ไม่พบจุดเลือดออก ในตาขาว เด็กที่ติดเชื้อจะมีอาการรุนแรงไม่เท่าผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีอาการปวดตามข้อมือ ข้อเท้าหรือปวดจนขยับข้อไม่ได้ ซึ่งอาการปวดอาจหายภายใน 1-2 สัปดาห์ ขณะที่บางรายมีอาการปวด อีก 2-3 สัปดาห์ให้หลัง หรืออาจปวดนานเป็นเดือนหรือปี แต่อาการจะไม่รุนแรงถึงขั้นช็อก

ทั้งนี้คนที่มีอาการหรือสงลัยว่าจะติดเชื้อจำเป็นต้องได้รับการเจาะเลือดและตรวจวิเคราะห์ผ่านห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่าติดเชื้อชนิดใด ซึ่งแพทย์สามารถให้การรักษาที่ถูกต้องต่อไป

แต่ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกหรือโรคชิคุนกุนยา เราจำเป็นต้องระวังไม่ให้ยุงลายกัด และทำลายแหล่งเพาะพันธุของยุง เช่น ยางล้อรถยนต์ แจกัน จานรองกระถางต้นไม้ ตุ่มหรือ โอ่งที่ไม่มีฝาปิด รางนํ้าขัง ฯลฯ

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

 
 
 

Followers

Sponsor